Intruniri duhovnicesti Magina

În fiecare ultimă sâmbătă din lună la Mănăstirea Măgina au loc întruniri duhovniceşti pe diferite teme.

Pentru detalii a se vedea site-ul oficial al Mănăstirii.

Reclame

01 ianuarie – Tăierea împrejur a Domnului Iisus Hristos

Troparul Tăierii împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos, glasul 1

Cel ce şezi pe scaunul cel în chipul focului, întru cei de sus, împreună cu Părintele cel fără de început şi cu dumnezeiescul Duh, ai binevoit a Te naşte pe pământ, din Fecioara, Maica Ta, cea neispitită de bărbat, Iisuse; pentru aceasta Te-ai şi tăiat împrejur, ca un om, a opta zi. Slavă sfatului Tău celui preabun, slavă rânduialii Tale, slavă smereniei Tale, unule Iubitorule de oameni.

01 ianuarie – Sfântul Vasile cel Mare

Troparul Sfântului Vasile cel Mare, glasul 1

În tot pământul a ieşit vestirea ta, că acela a primit cuvântul tău, prin care cu dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor ce sunt ai arătat, obiceiurile oamenilor le-ai împodobit, împărătească preoţie. Părinte cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Troparele de obste ale sfintilor

Aceste tropare se cântă în zilele de prăznuire ale sfinţilor care nu au un tropar special. De obicei, în minei, este amintit începutul troparului.

Disponibil in format PDF

9 noiembrie – Sfânta Cuvioasă Matroana cea din Perga Pamfiliei

Troparul Sfintei Cuvioase Matroana din Perga Pamfiliei, glasul al 8-lea
Întru tine maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, ca este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, cuvioasă Matroana, duhul tău.

Condacul Sfintei Cuvioase Matroana din Perga Pamfiliei, glasul al 2-lea

Trupul tău cu postul ţi-ai topit, în mijlocul bărbaţilor locuind, Matroana, în rugăciune ai zăbovit, Stăpânului dumnezeieşte slujind. Pentru Care toate le-ai lăsat, cu cuvioşie viaţa săvârşindu-ţi.

*Textele sunt preluate din Mineiul pe noiembrie, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005

9 noiembrie – Sfinţii Mucenici Onisifor şi Porfirie

Troparul Sfinţilor Mucenici Onisifor şi Porfirie, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici Onisifor şi Porfirie, glasul al 2-lea

Doiemea cea de mucenici cu mare tărie luptând, mândria vrăjmaşului la pământ a aruncat-o, luminându-se cu harul Treimii celei nezidite; măriţilor mucenici Onisifore şi Porfirie, rugaţi-vă neîncetat pentru noi toţi.

*Textele sunt preluate din Mineiul pe noiembrie, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005

8 noiembrie – Soborul Mai-Marilor Arhistrategi Mihail şi Gavriil

Troparul mai-marilor Arhistrategi Mihail şi Gavriil, glasul al 4-lea
Mai-marilor voievodule al oştilor cereşti, rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii, cu rugăciunile voastre să ne acoperiţi pe noi, cu acoperământul aripilor slavei voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul şi strigăm:Izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte mai-mare peste cetele puterilor celor de sus.
Condacul mai-marilor Arhistrategi Mihail şi Gavriil, glasul al 2-lea
Mai-marilor voievozi ai lui Dumnezeu, slujitorilor dumnezeieştii slave, povăţuitorii oamenilor şi căpeteniile îngerilor, cereţi pentru noi ceea ce este de folos şi mare milă, ca nişte mai mari voievozi ai celor fără de trup.

*Textele sunt preluate din Mineiul pe noiembrie, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005