Liturghierul – ediţie jubiliara

LITURGHIERUL – Ediţie jubiliară 2008

În cadrul şedinţei solemne a Sfântului Sinod consacrate „Anului jubiliar al Sf. Scripturi şi al Sf. Liturghii”, marţi 28 ocotmbrie 2008, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, a fost lansată, împreună cu noua Ediţie sinodală a Bibliei şi Liturghierul, într-o ediţie jubiliară.

Noua ediţie a Liturghierului apare cu aprobarea Sf. Sinod şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, fiind realizată la Editura şi Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă din Bucureşti. Volumul cuprinde 576 pagini şi este imprimat într-o aleasă ţinută grafică: text la trei culori (roşu, negru, albastru) şi icoane tipărite în policromie la început de capitole.

Volumul se deschide cu un Cuvânt înainte al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, „Sfânta Liturghie – izvor de viaţă sfântă şi lumină veşnică” şi conţine textele celor trei Sfinte Liturghii ortodoxe (Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, Liturghia Sf. Vasile cel Mare, Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite sau a Sf. Grigorie Dialogul), precedate de rânduielile tipiconale pentru slujbele pregătitoare şi urmate de rugăciuni, povăţuiri şi învăţături, tipicul slujbei cu arhiereu şi Sinaxar pentru tot anul. Textele au fost diortosite de către ierarhi şi teologi, iar în sinaxar au fost incluse şi numele sfinţilor români recent canonizaţi, forma finală a Liturghierului fiind aprobată de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

La împlinirea a cinci veacuri de la prima ediţie tipărită a Liturghierului în lumea ortodoxă (Târgovişte, 1508), ediţia jubiliară 2008 a Liturghierului de la Bucureşti este dintr-odată un omagiu istoric şi o sărbătoare a cărţii de cult în limba română.

Sursa:  Basilica

Reclame

27 octombrie – Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou (Basarabov)

Troparul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou (Basrabov), glasul al 8-lea
Întru tine, Părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând crucea ai urmat lui Hristos şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuri¬tor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioase Părinte Dimitrie, duhul tău.
Condacul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou (Basrabov), glasul al 8-lea
Apărător al său, nebiruit şi neînfrânt, ca cel ce prin tine din nevoi s-a izbpvit, te pune înainte oraşul tău, Dimitrie; şi, ca cel ce ai îndrăznire către Dumnezeu, de toate nevoiele izbăveşte-l, ca să strigăm ţie: Bucură-te, făcătorule de minuni, Dimitrie.

* Moaştele Cuviosului Dimitrie cel Nou din Basarabi se află în Catedrala Patriarhală din Bucureşti.

26 octombrie – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir

Troparul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir, glasul al 3-lea
Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, Purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pe Nestor, aşa Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Condacul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir, glasul al 3-lea
Cu curgerile sângiuilor tale, Dimitrie, Biserica a roşit-o Dumnezeu, Cel ce ţi-a dat şie tărie nebiruită şi păzeşte cetatea ta nevătămată, că tu eşti întărirea ei.

Roman Melodul

La 1 Octombrie, se prăznuieşte Sfântul Roman Melodul.

La mulţi ani Grupului Psaltic Roman Melodul, care îşi aniversează astăzi 7 ani de existenţă.

Spor duhovnicesc şi râvnă în redescoperirea muzicii bizantine şi pe plaiuri transilvane.