22 septembrie – Sfântul Sfinţitul Mare Mucenic Foca, făcătorul de minuni

Troparul Sfântului Sfinţitului Mucenic Foca, făcătorul de minuni, glasul al 4-lea
Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu însuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite mucenice Foca, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
Condacul Sfântului Sfinţitului Mucenic Foca, făcătorul de minuni, glasul al 2-lea
Ca pe un soare înţelegător al Bisericii de Dumnezeu luminat, şi purtător de lumină te-a pus pe tine Stăpânul cel preaînalt, mucenice, ca să luminezi mulţimea credincioşilor. Că vieţuirea şi nevoinţele tale le-a primit ca un mir de bună mireasmă Cel ce singur este mult-Milostiv.

*Textele sunt preluate din Mineiul pe septembrie, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003

Reclame

21 septembrie – Sfântul Apostol Codrat

Troparul Sfântului Apostol Codrat, glasul al 3-lea
Apostole Sfinte Codrat, roagă pe milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.
Condacul Sfântului Apostol Codrat, glasul al 8-lea
Ca pe un ierarh cinstit şi nevoitor prea tare, lumea Îţi aduce Ţie Doamne, rugător, pe dumnezeiescul Apostol Codrat, şi cu cântări cinsteşte cinstita lui pomenire, cerând totdeauna să se dăruiască iertare de greşeli celor ce cântă, Aliluia.

*Textele sunt preluate din Mineiul pe septembrie, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003

20 septembrie – Sfântul Mucenic Eustatie şi cei împreună cu dânşii: Teopisti, Agapie şi Teopist

Troparul Sfântului Mucenic Eustatie şi a celor dimpreună cu dânsul (Teopisti – soţia lui, Agapie şi Teopist – fii lor), glasul al 4-lea
Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Eustatie şi a celor dimpreună cu dânsul (Teopisti – soţia lui, Agapie şi Teopist – fii lor), glasul al 8-lea
Aevea râvnind patimilor lui Hristos şi cu credinţă bând paharul Lui, te-ai făcut părtaş şi împreună moştean al măririi Lui, Eustatie; de la Însuşi Dumnezeul tuturor, luând dintru înălţime dumnezeiască iertare.

*Textele sunt preluate din Mineiul pe septembrie, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003

PS Vasile Someşanul – 10 ani de arhierie

La praznicul Adormirii Maicii Domnului, 15 august, Preasfinţitul Părinte Vasile Someşanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, a împlinit 10 ani de la hirotonirea întru arhiereu.

La ceas aniversar, Vă urăm La mulţi ani şi spor în activitatea desfăşurată.

19 septembrie – Sfinţii Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont

Troparul Sfinţilor Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont, glasul al 8-lea
Dumnezeu cel lăudat în Treime a preamărit treimea mucenicilor; pe Trofim, pe Savatie şi pe Dorimedont; căci, întru Dânsul crezând, au surpat pe vrăjmaşul. Prin rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi.
Condacul Sfinţilor Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont, glasul al 8-lea
Ca unul ce eşti întărire nevoitorilor şi reazem al dreptei credinţe, Biserica cinsteşte şi laudă nevoinţa ta cea luminată pururi pomenite,, pătimitorule, viteazule mărite Trofim. Împreună cu cei ce s-au nevoit cu tine, fericite, cere milostivire pentru cei ce te laudă pe tine, ca unul ce eşti nebiruit.

*Textele sunt preluate din Mineiul pe septembrie, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003

18 septembrie – Sfântul Preacuvios Eumenie, episcopul Gortinei, făcătorul de minuni

Troparul Sfântului Preacuvios Eumenie, episcopul Gortinei, făcătorul de minuni, glasul al 8-lea
Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cel dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-au făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Eumenie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.
Condacul Sfântului Preacuvios Eumenie, episcopul Gortinei, făcătorul de minuni, glasul al 2-lea
Luminându-te cu dumnezeiască lumină, preafericite, ne luminezi pe noi, cei ce cu dragoste lăudăm cinstită şi sfântă mutarea ta, Părinte Ierarhe Eumenie; căci neîncetat te rogi pentru noi toţi.

*Textele sunt preluate din Mineiul pe septembrie, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003

17 septembrie – Sfânta Muceniţă Sofia şi Sfintele Muceniţe Pistis, Agapis şi Elpis – fiicele ei

Troparul Sfintelor Muceniţe Sofia, Pistis, Agapis şi Elpis, glasul al 4-lea
Mieluşele cuvântătoare, prin mucenicie, v-aţi adus Mielului şi Păstorului, săvârşind călătoria cea către Hristos şi credinţa păzind-o. Pentru aceea, cu suflet vesel astăzi săvârşind pomenirea voastră cea sfântă, minunatelor, pe Hristos Îl slăvim.
Condacul Sfintelor Muceniţe Sofia, Pistis, Agapis şi Elpis, glasul 1
Sfinţitele ramuri ale cinstitei Sofia: Pistis, Elpis şi Agapis, cu darul au arătat că înţelepciunea elinilor este nebunie. Şi, prin nevoinţe arătându-se biruitoare, s-au încununat cu cunună nepieritoare, de la Stăpânul tuturor, Hristos.

*Textele sunt preluate din Mineiul pe septembrie, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003